Kérelem kötelező óvodáztatás alóli felmentéshez

Óvodai felvételi eljárásrend

Nyilatkozat a szülői felügyeletről (Minden kedves szülő legyen szíves hozza magával az előre kitöltött, mindkét szülő által aláírt nyilatkozatot az óvodai beiratkozásra.)

 

Oldal megosztása:
FaceBook  Twitter