S6305710
 
 
Az intézmény vezetője: Kápolnásiné Sági Andrea
közoktatás vezető, óvodai szakértő, közoktatás szakértő és mesterpedagógus
 
Általános intézmény vezető helyettes: Duró Margit
 
Intézmény vezető helyettes: Tófaviné Szabó Anikó
 
Gazdasági ügyintéző, pedagógiai asszisztens: Pirisiné Kovács Erika

Óvodatitkár: Budainé Zöldi Tóth Mária

OM azonosító: 200771

 
 

Az intézmény alapításáról, Gyál Város Önkormányzata határozott. Hosszú tervezgetés és sok munka után, EU szabvány szerint 175 férőhellyel megépült óvodánk, amely 2006. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. Óvodapedagógusok, szakképzett dajkák várták 3-7 év közötti gyermeküket a 7 csoportba. 2008-ban az Alapító Okiratunk módosítása következtében óvodánk férőhelyeinek száma 264-re bővült. 2008/2009-es tanévtől egy, majd 2009/2010 nevelési évtől további két csoporttal bővült intézményünk, így jelenleg 10 csoporttal működünk. Az óvodában található külön tornaszoba; könyvtár, mely a nevelőtestületi szobában kapott helyet, stúdió, orvosi szoba, konyha, iroda helyiségek és egy hatalmas aula, amelyet a közös rendezvények alkalmával lehet jól hasznosítani. Az udvar parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal felszerelt. Helyi Óvodai Nevelési Programunk, a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveinket fogalmazza meg, amely a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
Nevelési programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja, amelynek során figyelembe vettük óvodánk használóinak elvárásait, a helyi értékeket, valamint azokat a korszerű kutatási eredményeket, amelyekre a hazai óvodapedagógia is épít.
Pedagógiai munkánkkal támaszt nyújthatunk a gyermekek nevelése során.

 

Óvodai nevelésünk szemléletében, felfogásában a középpontban a gyermek és az óvodapedagógus áll. Pedagógiai munkánk a családi nevelés kiegészítője, segítője, támasza. Célunk, hogy testileg, szellemileg, szociálisan, egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekeket neveljünk, egyéni és életkori sajátosságukat fejlődési ütemüket figyelembe véve. A Köznevelési törvény alapján, minden évben az óvoda éves munkatervében rögzítettek szerint 5 nevelés nélküli munkanapot tartunk. E napokon nevelési értekezleteket, minőségfejlesztési feladatokat vagy szakmai és egyéb szervezeti továbbképzéséket tartunk.

 

Intézményünk 6-18 óráig tart nyitva.

Rugalmas napirendünk jól biztosítja a tevékenységek folyamatosságát, lehetőséget teremt az egyéni differenciált fejlesztésre, erősíti a gyermek biztonságérzetét, bioritmusok alakulását, amely az egészséges életmód alapja.

Óvodai programunkban kiemelt szerepet kap:

 • A játék
 • A mozgás
 • A kultúra átadás
 • A gyermekek egészségének megőrzése érdekében fontosnak tartjuk, hogy sokat tartózkodjanak a szabadban.
 • A levegőzés naponta az udvaron történik, ahol sokféle mozgás lehetőség kínálkozik a gyermekek számára.

 

Pedagógiai tevékenységeinken túl, az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • Fejlesztőpedagógiai ellátás
 • Logopédiai ellátás
 • Hittan oktatás (Katolikus és Református)
 • Zene-ovi
 • Néphagyományőrző foglalkozás
 • Ügyes kezek tehetséggondozó műhely
 • Bozsik ovifoci program

Rendezvényeink, programjaink:

 • Nyílt napok évente két alkalommal
 • Őszi családi nap
 • Adventi munkadélután
 • Télapó
 • Karácsony
 • Leendő elsős tanító néniknek  szakmai bemutató és konzultáció
 • Farsang
 • Húsvétozás
 • Pünkösdölés
 • Anyák napja
 • Évzáró
 • Csoportos szülős kirándulások
 • Gyereknap - Tavaszi Tulipánnap – óvodanyitogató
 • Nemzeti összetartozás

 

ügyes kezek tehetséggondozó műhely

Oldal megosztása:
FaceBook  Twitter